Gostovanje dr. Esther Nova na UP FVZ

Predavanje dr. Esther Nova v okviru projekta GOST UP (11. in 12.5.2017)
Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

VABI NA PREDAVANJE dr. ESTHER NOVA (INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, ŠPANIJA)

z naslovom

“RELATIONSHIP OF ALCOHOL CONSUMPTION AND OTHER LIFESTYLE HABITS WITH THE MICROBIOTA COMPOSITION IN HEALTHY ADULTS”

– v četrtek, 11.5.2017: 13.00 – 14.00 (Predavalnica 3) – predmet Klinična dietetika 2 (doc. dr. Ana Petelin)

– v petek, 12.5.2017: 9.00 – 13.00 (Računalniška učilnica) – predmet Genetika in nutrigenomika (doc. dr. Zala Jenko Pražnikar)

– v petek, 12.5.2017: 15.00 – 18.00 (Računalniška učilnica) – predmet Klinična dietetika 2 (doc. dr. Ana Petelin)

na UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola

VLJUDNO VABLJENI!

Operacija Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem  – GOST UP.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operation Hosting foreign experts and professors at the University of Primorska – GUEST UP.

Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.