Gostovanje doc. dr. Mirka Prosena na Univerzi na Reki (Hrvaška)

Gostovanje doc. dr. Mirka Prosena v okviru operacije “Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018”

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Doc. dr. Mirko Prosen je med 28. 3.−30. 6. 2018 gostoval v okviru operacije Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018 na Univerzi na Reki, Fakulteti za zdravstvene vede (Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija). Gostovanje je vključevalo neposredno pedagoško delo na študijskem programu Zdravstvena nega in študijskem programu Babištvo ter skupno raziskovalno delo. Gostovanje je bila priložnost za utrjevanje in snovanje nadaljnjega skupnega pedagoškega in raziskovalnega dela tudi v prihodnjih letih.

Mobility of Slovene higher education teachers 2017 – 2018. Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.

Operacija Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.