Gostovanje doc. dr. Melite Peršolja na Univerzi v Vidmu

Gostovanje doc. dr. Melite Peršolja v okviru operacije “Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018”

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Doc. dr. Melita Peršolja je v času od 9.1. do 11.4.2018 gostovala na Univerzi v Vidmu v okviru operacije Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018.  Mobilnost je vključevala neposredno pedagoško delo s študenti in raziskovanje v profesiji. Predstavljen je bil zdravstveni sistem v Sloveniji in izraženo vabilo k izmenjavi študentov in docentov.

Mobility of Slovene higher education teachers 2017 – 2018. Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.

Operacija Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.