GDI delavnica “KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIM PACIENTOM”

Vabimo vas k prijavi na delavnico »Komunikacija z zahtevnim pacientom«, ki jo izvajamo v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delavnica je organizirana na podlagi izkazanega interesa in izraženega primanjkljaja znanj med zdravstvenimi delavci. 

Delavnica bo potekala v petek, 22. septembra 2023, od 15.00 do 18.00 ure, v Predavalnici 1 na UP FVZ (pritličje). Delavnica je brezplačna.

O delavnici:
V sklopu predavanja bodo udeleženci sprva ponovili nekaj teoretičnih vsebin o komunikaciji na splošno. Seznanili se bodo s socialnimi veščinami in umestitvijo komunikacije med vse ostale veščine, modelom komunikacije ter dejavniki uspešne komunikacije in priporočili za učinkovito komunikacijo. Udeleženci bodo spoznali značilnosti zahtevnejših pacientov in tehnike dobre komunikacije. V delavniškem delu bodo izvedene različne vaje na temo komunikacijskih veščin, tudi vaja komunikacije z zahtevnim pacientom.

PRIJAVA do vključno srede, 20. septembra 2023, do 12.00 na povezavi: https://forms.office.com/e/y8KJfrjP1k

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: mariza.bulic@fvz.upr.si

Veselimo se vaše udeležbe!

Delavnica je organizirana v okviru aktivnosti Vseživljenjska izobraževanja in mikrodokazila na področju javnega zdravja, projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, ki obsega tri pilotne projekte, osredotočene na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen, odporen prehod v Družbo 5.0. Cilj pilotnih projektov je opremiti študente s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0.


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

 

Dostopnost