Zdravstvena nega pacienta v skupnosti, dolgotrajna oskrba in paliativa

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Skupnostna skrb in politika skupnostne skrbi v lokalnem, mednarodnem in globalnem kontekstu
2. Formalni in neformalni viri skupnostne skrbi
3. Načrtovanje skupnostne skrbi
4. Nove oblike skupnostne skrbi
5. Nasilje v družini, nasilje v delovnem okolju, nasilje v skupnosti
6. Poznavanje osnov dolgotrajne oskrbe v skupnosti
7. Obravnava ogroženih skupin prebivalstva
8. Sistemska ureditev paliativne skrbi
9. Etična vprašanja paliativnega pristopa, zagovorništvo
10. Interdisciplinarno sodelovanje pri negi oseb v paliativni oskrbi
11. Interdisciplinarni pristop k svojcem ob procesu umiranja
12. Koncept holizma v okviru paliativne oskrbe.
13. Osnovna načela komuniciranja v PO

Dostopnost