Upravljanje projektov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v management projektov: zasnove in definicije
a. kaj je “projekt”
b. življenjski cikel projekta
c. projektni management, projektni manager
d. kulturne razlike in medkulturno komuniciranje
e. vloga institucionalnih okolij (javni zavodi, zasebne organizacije)
f. podjetništvo, podjetnik posameznik, poslovna zamisel in poslovni model

2. Izbor, priprava projektov in strukture organiziranosti projekta
a. izbor projektov
b. priprava predloga projekta
c. izbor ustrezne organizacijske strukture

3. Tehnike načrtovanja projektov in financiranje projektov
a. koordinacija projektov
b. izvedbeni načrt projekta
c. struktura dela in delovnih nalog
d. oblikovanje finančne strukture projekta
e. časovni načrt aktivnosti

4. Projektni nadzor
a. namen nadzora projekta
b. zasnova sistemov nadzora
c. obvladovanje stroškov
d. evalviranje

Dostopnost