Teoretični in znanstveni temelji napredne zdravstvene nege

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Definiranje teorije v zdravstveni negi:
1.1. Potreba po teoriji in njen pomen
1.2. Zgradba teorije
1.3. Teorija in znanost zdravstvene nege
1.4. Glavne paradigme in filozofije ter njihov vpliv na razvoj znanosti zdravstvene nege
1.5. Teorija in praksa zdravstvene nege
2. Filozofija znanja:
2.1. Razvijanje znanja v zdravstveni negi
3. Razvijanje teorije zdravstvene nege:
3.1. Ravni teorije (sofisticiranost, abstrakcij
3.2. Odnos med teorijo in prakso
3.3. Klasifikacija teorij glede na paradigmo (interakcijske, razvojne, behavioristične paradigme)
3.4. Metaparadigma zdravstvene nege
4. Izbrane teorije zdravstvene nege
4.1. Teorija ali modeli zdravstvene nege
4.2. Obravnava nekaterih teorij zdravstvene nege
4.2.1. Teorije zdravstvene nege vezane na klinično prakso
4.2.2. Teorije zdravstvene nege vezane na raziskovanje
4.2.3. Teorije zdravstvene nege vezane na izobraževanje
5. Kriteriji za opis, analizo in vrednotenje teorije:
5.1. Evalvacija teorije zdravstvene nege
5.2. Pomembnost teorije
5.2.1. 1. korak: opis teorije
5.2.2. 2. korak: analiza teorije
5.2.3. 3. korak: vrednotenje teorije
6. Uporaba teorij na področju raziskovanja v zdravstveni negi (Kvantitativni, kvalitativni pristopi k preučevanju pojavov v zdravstveni negi)
6.1. Analiza virov/literature: branje in povzemanje znanstvene literature o zdravstveni negi
7. Etična dimenzija v znanosti in teoriji zdravstvene nege
7.1. Profesionalizem in etika
7.2. Teorije etike in njihova aplikacija v zdravstveni negi
7.3. Etično odločanje in etična analiza
7.4. Orodja in metode za etično analizo
8. Izbrana poglavja bioetike s perspektive znanosti in prakse (reprodukcija, neonatologija, starejši, umirajoči, kritično bolni itd.)
9. Etična vprašanja v raziskovanju v zdravstvu in zdravstveni negi

Dostopnost