Razvoj profesionalnih standardov v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Pristojnosti in obseg profesionalne prakse zdravstvene nege
1.1. Integracija elementa znanosti in elementa umetnosti v zdravstveno nego
1.2. Koncept in filozofija zdravstvene nege v slovenskem kontekstu
1.3. Koncept »na pacienta osredotočena zdravstvena nega«
1.4. Izzivi sodobne zdravstvene nege v okolju v katerega je umeščena (ožji in širši družbeni prostor)
2. Standardi profesionalne prakse zdravstvene nege (Model ANA)
2.1. Standardi prakse (od 1-6)
2.1.1. Proces zdravstvene nege (PZN)
2.1.2. Uporaba Negovalnih diagnoz NANDA International v praksi
2.1.3. Implementacija in izzivi PZN v profesionalni praksi
2.2. Standardi profesionalne izvedbe zdravstvene nege
2.2.1. Pregled standardov in kompetenc, ki iz njih izhajajo (od 7-17) s kritično analizo
3. Razvoj poklicne kariere v zdravstveni negi
3.1. Koncept delovne kariere v zdravstveni negi in njeno načrtovanje
3.2. Individualni, družbeni in organizacijski vidik