Izbrane vsebine iz uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. sistemi za upravljanje izobraževanja in razvoj e-vsebin (primeri iz področja promocije zdravja, podajanje navodil pacientom, izobraževanje zaposlenih)
2. IKT za skupinsko delo (primeri orodij, primeri dobrih praks, varnostne nastavitve)
3. na IKT temelječe asistivne tehnologije in primeri uporabe v zdravstvu
4. orodja za oblikovanje spletnih strani

Dostopnost