Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Zdravstvena nega žensk
Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege žensk
Ginekologija in porodništvo

ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK
Izvajalec: doc. dr. Mirko Prosen
1. Uvod v zdravstveno nego žensk
1.1. Značilnosti zdravstvene nege žensk in procesa zdravstvene nege
2. Varovanje reproduktivnega zdravja populacije
2.1. Vloga medicinske sestre pri načrtovanju družine
2.2. Mladostnik in spolnost
3. Antenatalno zdravstveno varstvo
3.1. Nosečnost in zdravstvena vzgoja
3.2. Priprava na porod
4. Perinatalno zdravstveno varstvo
4.1. Sodelovanje pri porodu: vidik zdravstvene nege
4.2. Prva oskrba novorojenca
5. Poporodno zdravstveno varstvo
5.1. Otročnica in zdravstvena nega
5.2. Dojenje in vloga medicinske sestre
6. Zdravje žena v srednji in pozni odraslosti ter starosti
7. Zdravstvena nega pred in po ginekološkem operativnem posegu
8. Izbrana poglavja iz zdravstvene nege žensk
8.1. Nasilje nad ženskami in posilstvo
8.2. Umetna prekinitev nosečnosti
8.3. Zloraba drog v nosečnosti
8.4. Skrb za gibalno ovirane ženske
8.5. Doživljanje ginekološkega pregleda

KLINIČNO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE ŽENSK
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
• Področje kliničnega usposabljanja vključuje zdravstveno nego na ginekološkem in porodniškem področju kot tudi neonatalnem področju.
Študent:
• spoznava in se vključuje v organizacijo službe zdravstvene nege oz. širšega zdravstvenega tima;
• načrtuje, izvaja in vrednoti zdravstveno negovalne aktivnosti v okviru individualne obravnave pacientke in/ali novorojenca;
• se seznani s specifičnostmi področja zdravstvene nege, pri čemer, pod vodstvom kliničnega mentorja, povezuje teoretične vsebine s klinično prakso;
• se vključuje v promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno delo povezano z zdravjem žensk na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
Izvajalec: Boštjan Lovšin, viš. pred.
1. Anatomija in fiziologija ženskih spolovil in medenice, fiziologija menstrualnega ciklusa.
2. Normalna nosečnost: oploditev in razvoj zarodka in ploda, ugotavljanje nosečnosti, spremembe na telesu nosečnic, trajanje nosečnosti in določitev predvidenega roka poroda, higiena v nosečnosti, priprava nosečnic na porod.
3. Preiskava nosečnic ter sodobne metode vodenja nosečnosti.
4. Normalen porod: razdelitev porodov, porodne dobe in trajanje poroda, opis poroda, porodni mehanizmi pri zatilni vstavi.
5. Preiskava porodnice ter vodenje poroda.
6. Oskrba novorojenčka takoj po porodu.
7. Spremembe na telesu otročnice in oskrba otročnice.
8. Patološka nosečnost: pojem tosemij in gestoz, hiperemeza, hipertenzivne bolezni v nosečnosti, RhD senzibilizacija, okužbe v nosečnosti, sladkorna bolezen v nosečnosti, zastoj rasti ploda, mrtvorojenost.
9. Krvavitve v zgodnji nosečnosti: splav, sneti, izvenmaternična nosečnost.
10. Krvavitve v pozni nosečnosti: spredaj ležeča placenta in prezgodnja ločitev pravilno ležeče placente.
11. Nepravilen porod: nepravilne lege in vstave, krvavitve, zastoj poroda.
12. Zapleti v poporodnem obdobju.
13. Zakonodaja za zaščito matere in otroka, perinatalna statistika, internet v perinatologiji.
14. Simptomi in znaki obolenj ženskih spolovil, preiskovalne metode v ginekologiji.
15. Razvojne nepravilnosti spolovil.
16. Atipični in patološki položaj spolovil.
17. Motnje menstruacijskega ciklusa, problemi mladostnic in perimenopavze
18. Vnetja ženskih spolovil.
19. Endometrioza.
20. Benigni in maligni tumorji ženskih spolovil.
21. Načrtovanje družine, kontracepcija in sterilizacija.
22. Neplodnost in zmanjšanje plodnosti.
23. Fiziologija in patologija dojke, dojenje.

Sestava končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega žensk 70 %
• Ginekologija in porodništvo 30 %