Zdravstvena nega žensk

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v zdravstveno nego žensk
1.1. Značilnosti zdravstvene nege žensk in procesa zdravstvene nege
2. Varovanje reproduktivnega zdravja populacije
2.1. Vloga medicinske sestre pri načrtovanju družine
2.2. Mladostnik in spolnost
3. Antenatalno zdravstveno varstvo
3.1. Nosečnost in zdravstvena vzgoja
3.2. Priprava na porod
4. Perinatalno zdravstveno varstvo
4.1. Sodelovanje pri porodu: vidik zdravstvene nege
4.2. Prva oskrba novorojenca
5. Poporodno zdravstveno varstvo
5.1. Otročnica in zdravstvena nega
5.2. Dojenje in vloga medicinske sestre
6. Zdravje žena v srednji in pozni odraslosti ter starosti
7. Zdravstvena nega pred in po ginekološkem operativnem posegu
8. Izbrana poglavja iz zdravstvene nege žensk
8.1. Nasilje nad ženskami in posilstvo
8.2. Umetna prekinitev nosečnosti
8.3. Zloraba drog v nosečnosti
8.4. Skrb za gibalno ovirane ženske
8.5. Doživljanje ginekološkega pregleda