Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege žensk

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Področje kliničnega usposabljanja vključuje zdravstveno nego na ginekološkem in porodniškem področju kot tudi neonatalnem področju.
Študent:
• spoznava in se vključuje v organizacijo službe zdravstvene nege oz. širšega zdravstvenega tima;
• načrtuje, izvaja in vrednoti zdravstveno negovalne aktivnosti v okviru individualne obravnave pacientke in/ali novorojenca;
• se seznani s specifičnostmi področja zdravstvene nege, pri čemer, pod vodstvom kliničnega mentorja, povezuje teoretične vsebine s klinično prakso;
• se vključuje v promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno delo povezano z zdravjem žensk na vseh ravneh zdravstvenega varstva.