Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Zdravstvena nega starostnika
Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege starostnika
Rehabilitacija
Klinično usposabljanje rehabilitacije

ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA
Izvajalka: Ester Benko, viš. pred.
• Staranje skozi zgodovino v svetu in v Sloveniji;
• Staranje in teorije staranja;
• Izhodišča za uporabo najpogostejših teorij zdravstvene nege starostnika;
• Fiziološke spremembe organskih sistemov v starosti;
• Najpogostejše kronične bolezni v starosti;
• Zdravstvena nega starostnika po procesni metodi dela (oblikovanje negovalnih diagnoz za področje zdravstvene nege starostnika, načrtovanje aktivnosti zdravstvene nege, evalvacija in dokumentiranje);
• Načini in posebnosti pri komunikaciji s starostniki;
• Obravnava starostnika z demenco ter drugimi duševnimi motnjami;
• Kategorizacija starostnika po zahtevnosti zdravstvene nege;
• Etični vidiki v gerontološki zdravstveni negi;
• Zagotavljanje varnosti in avtonomije starejših;
• Možne oblike nasilja;
• Paliativna zdravstvena nega starostnika;
• Umiranje in smrt;
• Oblike varstva starejših v Sloveniji;
• Aktivno staranje;
• Medgeneracijsko sožitje;
• Kakovostna starost
• Zakonodajne pravice v starosti.

KJINIČNO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKA
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
• Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodih v socialno varstvenih zavodih pod vodstvom šolskega koordinatorja ter neposrednim vodstvom šolskega mentorja ali kliničnega mentorja.
• Vsebina:
– Spoznavanje organizacije službe zdravstvene nege v zavodu.
– Vključevanje v delo negovalnega in zdravstvenega tima.
– Prenos pridobljenih teoretičnih znanj ter praktičnih veščin v simuliranem okolju v klinično okolje
– Izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v učnem zavodu.
– Vključevanje v diagnostično terapevtski program v učnem zavodu.
– Obravnava pacienta po procesni metodi dela.

REHABILITACIJA
Izvajalec: doc. dr. David Ravnik
Splošni del:
• fizioterapija / fizioterapiologija / rehabilitacija
– Lokomotorna fizioterapija
– Respiratorna fizioterapija
– Rehabilitacijsko in biomedicinsko inženirstvo
– Kardiovaskularna fizioterapija – internistična fizioterapija (fizioterapija civilizacijskih bolezni)
– Manualna terapija in fizioterapija funkcionalnih motenj gibanja
– Nevrofizioterapija
– Somatopsihoterapija
– Ambulantna fizioterapija
– Paliativna fizioterapija
– Športna fizioterapija
– Fizioterapija živali
– Fizioterapija spolnosti
• osnove kinezioterapije in funkcionalna kinezioterapija
• masaža, limfna drenaža
• presoterapija, krioterapija, hidroterapija
• elektroterapija, magnetoterapija, laser, ultrazvok in druge tehnike
• biomehanika, kinantropologija, zdravstvena telesna vzgoja, varstvo pri delu, ergonomija z ergologijo

Specialni del:
• kardiorespiratorna fizioterapija, nevrofizioterapija, okulistična fizioterapija, športna fizioterapija, manualne tehnike terapije, ginekološka fizioterapija, paliativna fizioterapija, gerontološka fizioterapevtska obravnava in druge podpanoge
• biologija in fiziologija staranja
• osteoporoza in zlomi
• rehabilitacija po amputacijah
• rehabilitacija bolnika z degenerativnim revmatizmom
• rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
• razvojni in znanstveno-raziskovalni trendi v fizioterapiji
• komplementarne tehnike v fizioterapiji
• robotika
• slovenska fizioterapija
• telesna vadba za zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu

KLINIČNO USPOSABLJANJE REHABILITACIJE
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
Splošni del:
Študent-ka se demonstrativno, asistirano ali aktivno seznani z vsebinami, ki so bile teoretično predstavljene v sklopu predavanj na teme
• fizioterapija / fizioterapiologija / rehabilitacija
– Lokomotorna fizioterapija
– Respiratorna fizioterapija
– Rehabilitacijsko in biomedicinsko inženirstvo
– Kardiovaskularna fizioterapija – internistična fizioterapija (fizioterapija civilizacijskih bolezni)
– Manualna terapija in fizioterapija funkcionalnih motenj gibanja
– Nevrofizioterapija
– Somatopsihoterapija
– Ambulantna fizioterapija
– Paliativna fizioterapija
– Športna fizioterapija
– Fizioterapija živali
– Fizioterapija spolnosti
• osnove kinezioterapije in funkcionalna kinezioterapija
• masaža, limfna drenaža
• presoterapija, krioterapija, hidroterapija
• elektroterapija, magnetoterapija, laser, ultrazvok in druge tehnike
• biomehanika, kinantropologija, zdravstvena telesna vzgoja, varstvo pri delu, ergonomija z ergologijo

Specialni del:
• kardiorespiratorna fizioterapija, nevrofizioterapija, okulistična fizioterapija, športna fizioterapija, manualne tehnike terapije, ginekološka fizioterapija, paliativna fizioterapija, gerontološka fizioterapevtska obravnava in druge podpanoge
• biologija in fiziologija staranja
• osteoporoza in zlomi
• rehabilitacija po amputacijah
• rehabilitacija bolnika z degenerativnim revmatizmom
• rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
• razvojni in znanstveno-raziskovalni trendi v fizioterapiji
• komplementarne tehnike v fizioterapiji
• robotika
• slovenska fizioterapija
• telesna vadba za zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu

Sestava končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega starostnika 60 %
• Rehabilitacija 40 %