Zdravstvena nega starostnika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Staranje skozi zgodovino v svetu in v Sloveniji;
• Staranje in teorije staranja;
• Izhodišča za uporabo najpogostejših teorij zdravstvene nege starostnika;
• Fiziološke spremembe organskih sistemov v starosti;
• Najpogostejše kronične bolezni v starosti;
• Zdravstvena nega starostnika po procesni metodi dela (oblikovanje negovalnih diagnoz za področje zdravstvene nege starostnika, načrtovanje aktivnosti zdravstvene nege, evalvacija in dokumentiranje);
• Načini in posebnosti pri komunikaciji s starostniki;
• Obravnava starostnika z demenco ter drugimi duševnimi motnjami;
• Kategorizacija starostnika po zahtevnosti zdravstvene nege;
• Etični vidiki v gerontološki zdravstveni negi;
• Zagotavljanje varnosti in avtonomije starejših;
• Možne oblike nasilja;
• Paliativna zdravstvena nega starostnika;
• Umiranje in smrt;
• Oblike varstva starejših v Sloveniji;
• Aktivno staranje;
• Medgeneracijsko sožitje;
• Kakovostna starost
• Zakonodajne pravice v starosti.