Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege starostnika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodih v socialno varstvenih zavodih pod vodstvom šolskega koordinatorja ter neposrednim vodstvom šolskega mentorja ali kliničnega mentorja.
• Vsebina:
– Spoznavanje organizacije službe zdravstvene nege v zavodu.
– Vključevanje v delo negovalnega in zdravstvenega tima.
– Prenos pridobljenih teoretičnih znanj ter praktičnih veščin v simuliranem okolju v klinično okolje
– Izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v učnem zavodu.
– Vključevanje v diagnostično terapevtski program v učnem zavodu.
– Obravnava pacienta po procesni metodi dela.

Dostopnost