Klinično usposabljanje rehabilitacije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošni del:
Študent-ka se demonstrativno, asistirano ali aktivno seznani z vsebinami, ki so bile teoretično predstavljene v sklopu predavanj na teme
• fizioterapija / fizioterapiologija / rehabilitacija
– Lokomotorna fizioterapija
– Respiratorna fizioterapija
– Rehabilitacijsko in biomedicinsko inženirstvo
– Kardiovaskularna fizioterapija – internistična fizioterapija (fizioterapija civilizacijskih bolezni)
– Manualna terapija in fizioterapija funkcionalnih motenj gibanja
– Nevrofizioterapija
– Somatopsihoterapija
– Ambulantna fizioterapija
– Paliativna fizioterapija
– Športna fizioterapija
– Fizioterapija živali
– Fizioterapija spolnosti
• osnove kinezioterapije in funkcionalna kinezioterapija
• masaža, limfna drenaža
• presoterapija, krioterapija, hidroterapija
• elektroterapija, magnetoterapija, laser, ultrazvok in druge tehnike
• biomehanika, kinantropologija, zdravstvena telesna vzgoja, varstvo pri delu, ergonomija z ergologijo

Specialni del:
• kardiorespiratorna fizioterapija, nevrofizioterapija, okulistična fizioterapija, športna fizioterapija, manualne tehnike terapije, ginekološka fizioterapija, paliativna fizioterapija, gerontološka fizioterapevtska obravnava in druge podpanoge
• biologija in fiziologija staranja
• osteoporoza in zlomi
• rehabilitacija po amputacijah
• rehabilitacija bolnika z degenerativnim revmatizmom
• rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
• razvojni in znanstveno-raziskovalni trendi v fizioterapiji
• komplementarne tehnike v fizioterapiji
• robotika
• slovenska fizioterapija
• telesna vadba za zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu

Dostopnost