Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Zgodovinski razvoj in organizacija primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji s poudarkom na dejavnostih zdravstvene nege ter primerjava z različnimi organizacijskimi sistemi zdravstvene nege v primarnem zdravstvenem varstvu v svetu;
• dejavnost, principi, vidiki in naloge patronažnega zdravstvenega varstva;
• zdravstvena nega posameznika, družine in skupnosti v primarnem zdravstvenem varstvu;
• dispanzerska metoda dela in njen pomen v okviru zdravstvene nege;
• metode dela v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• medicinska sestra v službi zdravstvenega varstva posameznih ogroženih skupin prebivalstva;
• preventiva v primarnem zdravstvenem varstvu;
• negovalne diagnoze v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• negovalne intervencije in standardi v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• razvoj in pomen referenčnih ambulant;
• Zdravstvena nega in obravnava pacienta s kronično boleznijo v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

Dostopnost