Zdravstvena nega otroka

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Pediatrična zdravstvena nega
Klinično usposabljanje iz zdravstvene nege otroka
Pediatrija

PEDIATRIČNA ZDRAVSTVENA NEGA
Izvajalka: Katarina Merše Lovrinčevič, pred.
1. Uvod v zdravstveno nego otroka in mladostnika
2. Otrok in bolečina
3. Rast in razvoj otroka
4. Prehrana otroka
5. Zdravstvena nega nedonošenčka
6. Zdravstvena nega otroka z zlatenico
7. Zdravstvena nega otroka z respiratornim obolenjem
8. Zdravstvena nega otroka z obolenjem prebavil
9. Zdravstvena nega otroka z vročino
10. Zdravstvena nega otroka s cerebralno paralizo
11. Zdravstvena nega otroka z obolenjem kože in sluznic
12. Priprava otroka na diagnostično-terapevtsko obravnavo
13. Aktualne vsebine iz področja

KLINIČNO USPOSABLJANJE IZ ZDRAVSTVENE NEGE OTROKA
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
1. Sprejem otroka v zdravstveno obravnavo
2. Obravnava otroka po procesu zdravstvene nege
3. Rokovanje z dojenčkom
4. Priprava otroka na preiskave in postopke
5. Meritve
6. Skrb za osebno higieno otroka
7. Hranjenje otroka
8. Vzdrževanje proste dihalne poti
9. Fizikalno zniževanje povišane telesne temperature
10. Odvzem diagnostičnega materiala
11. Aplikacija terapije
12. Druge naloge v okviru kliničnega usposabljanja

PEDIATRIJA
Izvajalka: Vanja Kogoj Jug, pred.
1. Novorojenček in prilagajanje na izven-maternično življenje
2. Posebnosti in bolezni dihal pri otroku
3. Posebnosti in bolezni prebavil pri otroku
4. Posebnosti in bolezni sečil pri otroku
5. Posebnosti in bolezni srca v otroški dobi
6. Alergijske bolezni otrok
7. Druge bolezni v otroški dobi
8. Poškodbe in nenadna obolenja otrok

Sestava končne ocene predmeta:
• Pediatrična zdravstvena nega: 76 %
• Pediatrija: 24 %