Pediatrična zdravstvena nega

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

ZDRAVSTVENA NEGA
1. Uvod v zdravstveno nego otroka in mladostnika
2. Otrok in bolečina
3. Rast in razvoj otroka
4. Prehrana otroka
5. Zdravstvena nega nedonošenčka
6. Zdravstvena nega otroka z zlatenico
7. Zdravstvena nega otroka z respiratornim obolenjem
8. Zdravstvena nega otroka z obolenjem prebavil
9. Zdravstvena nega otroka z vročino
10. Zdravstvena nega otroka s cerebralno paralizo
11. Zdravstvena nega otroka z obolenjem kože in sluznic
12. Priprava otroka na diagnostično-terapevtsko obravnavo
13. Aktualne vsebine iz področja