Klinično usposabljanje iz zdravstvene nege otroka

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Sprejem otroka v zdravstveno obravnavo
2. Obravnava otroka po procesu zdravstvene nege
3. Rokovanje z dojenčkom
4. Priprava otroka na preiskave in postopke
5. Meritve
6. Skrb za osebno higieno otroka
7. Hranjenje otroka
8. Vzdrževanje proste dihalne poti
9. Fizikalno zniževanje povišane telesne temperature
10. Odvzem diagnostičnega materiala
11. Aplikacija terapije
12. Druge naloge v okviru kliničnega usposabljanja