Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina predavanj in laboratorijskih vaj Zdravstvena nega in mentalno zdravje(30 ur):

1.Sklop: Zgodovinski pregled razvoja ter organizacije psihiatrije in zdravstvene nege na področju duševnega zdravja. Predstavitev nacionalnega programa duševnega zdravja. Odnos do duševnega zdravja, stigmatizacija duševnih motenj.

2.Sklop: Temeljne vloge in aktivnosti zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja. Procesna metoda dela z dokumentiranjem v zdravstveni negi na psihiatričnem področju in uporaba modela terapevtske komunikacije po. H. Peplau.

3.Sklop: obravnava specifičnih področij zdravstvene nege glede na posamezne duševne motnje in aktivnosti procesa zdravstvene nege.

4.Sklop: Predstavitev sodobnega timskega modela zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije duševnih motenj v skupnosti.

5. sklop: Spoznavanje kliničnega okolja na psihiatričnem področju, poznavanje oblik zagotavljanja varnosti v kliničnem okolju, poznavanje pristopov in vloge zdravstvene nege. Priprava na prenos teorije v klinično usposabljanje in razvoj kompetenc.