Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Zdravstvena nega in mentalno zdravje
Klinično usposabljanje s področja psihiatrije in mentalnega zdravja
Mentalno zdravje

ZDRAVSTVENA NEGA IN MENTALNO ZDRAVJE
Izvajalka: Urška Bogataj, viš. pred.
Vsebina predavanj in laboratorijskih vaj Zdravstvena nega in mentalno zdravje:
1. sklop: Zgodovinski pregled razvoja ter organizacije psihiatrije in zdravstvene nege na področju duševnega zdravja. Predstavitev nacionalnega programa duševnega zdravja. Odnos do duševnega zdravja, stigmatizacija duševnih motenj.
2. sklop: Temeljne vloge in aktivnosti zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja. Procesna metoda dela z dokumentiranjem v zdravstveni negi na psihiatričnem področju in uporaba modela terapevtske komunikacije po. H. Peplau.
3. sklop: obravnava specifičnih področij zdravstvene nege glede na posamezne duševne motnje in aktivnosti procesa zdravstvene nege.
4. sklop: Predstavitev sodobnega timskega modela zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije duševnih motenj v skupnosti.
5. sklop: Spoznavanje kliničnega okolja na psihiatričnem področju, poznavanje oblik zagotavljanja varnosti v kliničnem okolju, poznavanje pristopov in vloge zdravstvene nege. Priprava na prenos teorije v klinično usposabljanje in razvoj kompetenc.

KLINIČNO USPOSABLJANJE S PODROČJA PSIHIATRIJE IN MENTALNEGA ZDRAVJA
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
Vsebine kliničnega usposabljanja (KU) v realnem kliničnem okolju se izvedejo po naboru negovalnih intervencij v zbirni mapi študenta.
1. sklop: Uvajanje študentov na klinično usposabljanje; predstavitev učne baze, organizacije dela in učnih ciljev v delovnem učnem okolju, uvajanje študentov v klinično okolje in de stigmatizacija, predstavitev organizacijske in učne dokumentacije, simulacije primerov terapevtske komunikacije in dokumentiranja kliničnih primerov.
2. sklop: Izvedba kliničnega usposabljanja v neposrednem učnem okolju. Študent s povezavo teorije v prakso prepoznava duševne motnje in se uči opazovanja pacientov. Izvajanje intervencij procesa zdravstvene nege pacientov z duševnimi motnjami. Izvajanje procesa terapevtske komunikacije pacientov z duševnimi motnjami. Vodenje študije primera. Dokumentiranje aktivnosti. Refleksija izkušenj z mentorjem in v timu.
3. sklop: Evalvacija in vrednotenje uspešnosti kliničnega usposabljanja in učnih ciljev. Predstavitev študije primera, ocenjevanje pridobljenih kompetenc študenta.

MENTALNO ZDRAVJE
Izvajalec: doc. dr. Marko Pišljar
Osnove in opredelitev duševnega zdravja
Pregled osebe z duševno motnjo
Osnove psihopatologije
Organske duševne motnje
Odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc
Shizofrenija in blodnjave motnje
Motnje razpoloženja: depresivna motnja, bipolarna motnja
Samomorilno vedenje
Anksioznost (Nevrotske stresne in samotoformne motnje)
Duševne motnje v razvojnem obdobju, motnje hranjenja
Psihoterapija in psihofarmakoterapija
Psihiatrična rehabilitacija in duševno zdravje v skupnosti

Sestava skupne končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem 60%
• Mentalno zdravje 40 %