Mentalno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove in opredelitev duševnega zdravja
Pregled osebe z duševno motnjo
Osnove psihopatologije
Organske duševne motnje
Odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc
Shizofrenija in blodnjave motnje
Motnje razpoloženja: depresivna motnja, bipolarna motnja
Samomorilno vedenje
Anksioznost (Nevrotske stresne in samotoformne motnje )
Duševne motnje v razvojnem obdobju, motnje hranjenja
Psihoterapija in psihofarmakoterapija
Psihiatrična rehabilitacija in duševno zdravje v skupnosti