Klinično usposabljanje s področja psihiatrije in mentalnega zdravja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebine kliničnega usposabljanja (KU) v realnem kliničnem okolju se izvedejo po naboru negovalnih intervencij v zbirni mapi študenta.
1.Sklop: Uvajanje študentov na klinično usposabljanje. Predstavitev učne baze, organizacije dela in učnih ciljev v delovnem učnem okolju. Uvajanje študentov v klinično okolje in de stigmatizacija, Predstavitev organizacijske in učne dokumentacije. Simulacije primerov terapevtske komunikacije in dokumentiranja kliničnih primerov.
2.Sklop: Izvedba kliničnega usposabljanja v neposrednem učnem okolju. Študent s povezavo teorije v prakso prepoznava duševne motnje in se uči opazovanja pacientov. Izvajanje: intervencij procesa zdravstvene nege pacientov z duševnimi motnjami. Izvajanje procesa terapevtske komunikacije pacientov z duševnimi motnjami. Vodenje študije primera .Dokumentiranje aktivnosti. Refleksija izkušenj z mentorjem in v timu
3.Sklop: Evalvacija in vrednotenje uspešnosti kliničnega usposabljanja in učnih ciljev. Predstavitev študije primera, ocenjevanje pridobljenih kompetenc študenta.

Dostopnost