Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Zdravstvena nega kirurškega pacienta
Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege kirurškega pacienta
Kirurgija

ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA PACIENTA
izvajalec: doc. dr. Igor Karnjuš
1. Osnovna znanja ZN kirurškega pacienta
1.1. Posebnosti v ZN kirurškega pacienta
1.2. Priprava pacienta na operacijo
1.3. ZN pacienta med operacijo
1.4. ZN pacienta v obdobju zbujanja
1.5. ZN pacienta v času okrevanja
1.6. Transfuzija
1.7. Zdravljenje bolečine
1.8. Tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje
1.9. Rehabilitacija pacienta

2. Specialna znanja ZN kirurškega pacienta
2.1. ZN vitalno ogroženega pacienta v EIT
2.2. ZN pacienta z opeklino
2.3. ZN nevrokirurškega pacienta
2.4. ZN kirurškega pacienta z obolenjem v abdomnu
2.5. ZN travmatološkega in ortopedskega pacienta
2.6. ZN kirurškega pacienta z urološkim obolenjem

3. ZN kirurškega onkološkega pacienta
3.1. Posebnosti ZN kirurškega onkološkega pacienta
3.2. ZN pacienta, zdravljenega z radioterapijo
3.3. ZN pacienta, zdravljenega s sistemsko onkološko terapijo
3.4 Pomen prehrane v kirurški in onkološki ZN

4. Bolnišnična higiena in sterilizacija
4.1 Postopki čiščenja, dekontaminacije in sterilizacije; Kemična, biološka in fizikalna kontrola sterilizacijskih postopkov
4.2 Vzdrževanje kirurške asepse in obvladovanje okužb

Pri laboratorijskih vajah v simulacijski učilnici študent obnovi in utrdi znanja s področja zagotavljanja kirurške asepse in antisepse. Pridobi temeljna znanja s področja obravnave pacienta z akutno rano, pacienta s stomo, standardov aplikacije parenteralne terapije (načini aplikacije, izračuni in doziranje zdravil) in vzdrževanja tekočinskega ravnovesja pri pacientih.

KLINIČNO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE KIRURŠKEGA PACIENTA
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
Študent skozi praktično usposabljanje spozna sledeče vsebine: specifičnosti zdravstvene nege nekaterih kirurških oddelkov, proces zdravstvene nege pri kirurškem pacientu; sprejem in priprava pacienta na operacijo in anestezijo; spozna dejavnike tveganja za pacienta v perioperativnem obdobju operacijo učinek operacije na pacienta; skrb za pacienta po končani operaciji in možne komplikacije; vlogo medicinske sestre pri rehabilitaciji ter zdravstveno nego pacienta v enoti intenzivne terapije.
Med kliničnim usposabljanjem študent izdela študijo primera po metodi procesa zdravstvene nege in se vključuje v vse negovalne intervencije, ki se izvajajo na oddelku.

KIRURGIJA
Izvajalec: spec. Tomaž Jakomin
Splošna kirurgija:
• zgodovinski pregled razvoja kirurgije;
• kirurške infekcije;
• anestezija;
• kongenitalne anomalije;
• benigni in maligni tumorji;
• akutna in kronicna obolenja;
• splošne in specialne komplikacije po operativnih posegih.

Specialna kirurgija:
• kardiovaskularna kirurgija;
• torakalna kirurgija;
• abdominalna kirurgija;
• travmatologija;
• ortopedija;
• urologija;
• plastična in rekonstruktivna kirurgija;
• transplantacija organov.

Sestava končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega kirurškega pacienta 70 %
• Kirurgija 30 %

Dostopnost