Zdravstvena nega kirurškega pacienta - delni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Osnovna znanja ZN kirurškega pacienta
1.1. Posebnosti v ZN kirurškega pacienta
1.2. Priprava pacienta na operacijo
1.3. ZN pacienta med operacijo
1.4. ZN pacienta v obdobju zbujanja
1.5. ZN pacienta v času okrevanja
1.6. Transfuzija
1.7. Zdravljenje bolečine
1.8. Tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje
1.9. Rehabilitacija pacienta

2. Specialna znanja ZN kirurškega pacienta
2.1. ZN vitalno ogroženega pacienta v EIT
2.2. ZN pacienta z opeklino
2.3. ZN nevrokirurškega pacienta
2.4. ZN kirurškega pacienta z obolenjem v abdomnu
2.5. ZN travmatološkega in ortopedskega pacienta
2.6. ZN kirurškega pacienta z urološkim obolenjem

3. ZN kirurškega onkološkega pacienta
3.1. Posebnosti ZN kirurškega onkološkega pacienta
3.2. ZN pacienta, zdravljenega z radioterapijo
3.3. ZN pacienta, zdravljenega s sistemsko onkološko terapijo
3.4 Pomen prehrane v kirurški in onkološki ZN

4. Bolnišnična higiena in sterilizacija
4.1 Postopki čiščenja, dekontaminacije in sterilizacije; Kemična, biološka in fizikalna kontrola sterilizacijskih postopkov
4.2 Vzdrževanje kirurške asepse in obvladovanje okužb

Pri laboratorijskih vajah v simulacijski učilnici študent obnovi in utrdi znanja s področja zagotavljanja kirurške asepse in antisepse. Pridobi temeljna znanja s področja obravnave pacienta z akutno rano, pacienta s stomo, standardov aplikacije parenteralne terapije (načini aplikacije, izračuni in doziranje zdravil) in vzdrževanja tekočinskega ravnovesja pri pacientih.

Dostopnost