Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege kirurškega pacienta - delni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent skozi praktično usposabljanje spozna sledeče vsebine: specifičnosti zdravstvene nege nekaterih kirurških oddelkov, proces zdravstvene nege pri kirurškem pacientu; sprejem in priprava pacienta na operacijo in anestezijo; spozna dejavnike tveganja za pacienta v perioperativnem obdobju operacijo učinek operacije na pacienta; skrb za pacienta po končani operaciji in možne komplikacije; vlogo medicinske sestre pri rehabilitaciji ter zdravstveno nego pacienta v enoti intenzivne terapije.
Med kliničnim usposabljanjem študent izdela študijo primera po metodi procesa zdravstvene nege in se vključuje v vse negovalne intervencije, ki se izvajajo na oddelku.