Kirurgija - delni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošna kirurgija:
• zgodovinski pregled razvoja kirurgije;
• kirurške infekcije;
• anestezija;
• kongenitalne anomalije;
• benigni in maligni tumorji;
• akutna in kronicna obolenja;
• splošne in specialne komplikacije po operativnih posegih.

Specialna kirurgija:
• kardiovaskularna kirurgija;
• torakalna kirurgija;
• abdominalna kirurgija;
• travmatologija;
• ortopedija;
• urologija;
• plastična in rekonstruktivna kirurgija;
• transplantacija organov.