Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Zdravstvena nega internističnega pacienta
Klinično usposabljanje internističnega pacienta
Interna medicina z onkologijo
Infektologija

ZDRAVSTVENA NEGA INTERNISTIČNEGA PACIENTA
Izvajalka: Helena Skočir, viš. pred.
SPECIFIČNA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE INTERNISTIČNEGA PACIENTA
• Zdravstvena nega pacienta s kardiovaskularnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z endokrinimi in metabolnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z gastrointestinalnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z respiratornimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z infekcijskimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z nefrološkimi in urološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta s hematološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z nevrološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z muskuloskeletnimi in avtoimunskimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z dermatološkimi motnjami
• Zdravstvena nega pacienta, ki ga zdravijo s krvjo (krvnimi komponentami)
• Vsako specifično področje zdravstvene nege internističnega pacienta obravnava pri posameznih akutnih in kroničnih notranjih obolenjih:
o epidemiologija bolezni v R Sloveniji in svetu,
o vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta z akutnimi in kroničnimi notranjimi obolenji na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.
o negovalno oceno stanja,
o negovalne diagnoze in kolaborativne probleme
o intervencije zdravstvene nege,
o zdravstvenovzgojno delo.

KLINIČNO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE INTERNISTIČNEGA PACIENTA
Izvajalci: mentorji v učni bazi
• Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodihna različnih internističnih oddelkih in enotah pod neposrednim nadzorom kliničnega mentorja in pod vodstvom šolskega koordinatorja. Študent opravlja vaje neposredno ob bolniku in se vključuje v vse postopke in posege, ki sodijo v delokrog diplomirane med. sestre. Študent opravi študijo primera, ki jo zagovarja na konzultacijah.
• Področja opravljanja kliničnih vaj:
– Kardiološki in pulmološki oddelek
– Gastroenterološki oddelek s hematologijo
– Nefrološki in endokrinološki oddelek
– Nevrološki oddelek
– Enota interne intenzivne terapije
– Specialistične ambulante na vseh naštetih področjih ter hematološka in onkološka
– Diagnostični laboratoriji

INTERNA MEDICINA Z ONKOLOGIJO
Izvajalec: doc. dr. Stojan Kariž
1. SPLOŠNO O INTERNISTIČNIH OBOLENJIH
• Epidemiologija
• Preventiva
• Osnove patofiziologije bolezni
• Prepoznavanje, simptomi in znaki
• Diagnostične preiskave
• Osnovni načini zdravljenja
2. NAJPOGOSTEJŠE INTERNISTIČNE BOLEZNI PO PODROČJIH
• srčno žilne bolezni
• nefrologija
• gastroenterologija s hematologijo
• pulmologija
• endokrinologija
3. URGENTNA STANJA V INTERNI MEDICINI
4. OSNOVE ONKOLOGIJE
• epidemiologija
• karcinogeneza
• pregled osnovnih slikovnih in laboratorijskih preiskav – diagnostika, vključno z genetski svetovanjem
• klasifikacija tumorjev
• načini zdravljenja (kirurgija, radioterapija, sistemsko zdravljenje vključno z novimi biološkimi zdravili)
• neželeni stranski učinki terapij

INFEKTOLOGIJA
Izvajalka: izr. prof. dr. Vera Maraspin Čarman
SPLOŠNA INFEKTOLOGIJA:
• Uvod v infekcijske bolezni, klinični in laboratorijski znaki vnetja.
SPECIALNA INFEKTOLOGIJA:
• Streptokokne okužbe: angina, škrlatinka, šen, impetigo, pnevmokokne okužbe
• Stafilokokne okužbe: okužbe kože, pljučnica, sepsa, endokarditis, osteomielitis, sindrom toksičnega šoka.
• Okužbe osrednjega živčevja
– gnojni meningitis: meningokokni, pnevmokokni, meningitis povzročen s Hemofilusom influence.
– serozni meningitis: TBC meningitis, drugi serozni meningitisi.
– encefalitis in meningoencefalitis: klopni meningoencefalitis
• Črevesne okužbe:
– bakterijske okužbe: driske na potovanjih, driske po uporabi antibiotikov, driske povzročene z E. coli, salmoneloze:akutni enterokolitis, tifus, paratifus, griža, kampilobakterioza, zastrupitve s hrano, jersinioza, kolera.
– virusne okužbe: rotavirusne driske, druge virusne driske.
• Okužbe dihal:
– okužbe z atipičnimi povzročitelji: okužbe s klamidijami z Mikoplazmo pneumonije, z Legionelami.
– bakterijske okužbe dihal: oslovski kašelj, davica.
– virusne okužbe dihal: gripa, okužba z respiratornim sincicijskm virusom, okužbe z adenovirusi.
• Ostale pomembnejše infekcijske bolezni: botulizem, tetanus, lymska borelioza, leptospiroza, listerioza, tularemija, bruceloza, antraks, kuga, bolezen mačje praske, steklina, sepsa in septični šok
• Okužbe z rikecijami: rikecijske mrzlice z izpuščajem, tifusna skupina rikecioz, vročica Q, erlihioza
• Izpuščajne bolezni: ošpice, rdečke, peta bolezen, Kawasakijeva bolezen, norice, pasovec.
• Okužbe s herpesvirusi: herpes simpleks, citomegalovirus, infekcijska mononukleoza
• Mumps
• Otroška ohromelost-poliomielitis
• Virusni hepatitisi,Hemoragične mrzlice,Okužbe zvirusom HIV
• Okužbe s paraziti: toksoplazmoza, malarija, lišmenioze, lambliaza, kriptosporidiaza, amebiaza, toksokariaza.
• Okužbe pri bolnkih z okrnjeno imunostjo

Sestava končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega internističnega pacienta 60%
• Interna medicina z onkologijo 20 %
• Infektologija 20 %