Zdravstvena nega internističnega pacienta - delni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

SPECIFIČNA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE INTERNISTIČNEGA PACIENTA
• Zdravstvena nega pacienta s kardiovaskularnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z endokrinimi in metabolnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z gastrointestinalnimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z respiratornimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z infekcijskimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z nefrološkimi in urološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta s hematološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z nevrološkimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z muskuloskeletnimi in avtoimunskimi obolenji
• Zdravstvena nega pacienta z dermatološkimi motnjami
• Vsako specifično področje zdravstvene nege internističnega pacienta obravnava pri posameznih akutnih in kroničnih notranjih obolenjih:
-epidemiologija bolezni v R Sloveniji in svetu,
-vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta z akutnimi in kroničnimi notranjimi obolenji na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.
-negovalno oceno stanja,
-negovalne diagnoze in kolaborativne probleme
-intervencije zdravstvene nege,
-zdravstvenovzgojno delo.