Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege internističnega pacienta - delni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodihna različnih internističnih oddelkih in enotah pod neposrednim nadzorom kliničnega mentorja in pod vodstvom šolskega koordinatorja. Študent opravlja vaje neposredno ob bolniku in se vključuje v vse postopke in posege, ki sodijo v delokrog diplomirane med. sestre. Študent opravi študijo primera, ki jo zagovarja na konzultacijah.
• Področja opravljanja kliničnih vaj:
– Kardiološki in pulmološki oddelek
– Gastroenterološki oddelek s hematologijo
– Nefrološki in endokrinološki oddelek
– Nevrološki oddelek
– Enota interne intenzivne terapije
– Specialistične ambulante na vseh naštetih področjih ter hematološka in onkološka
– Diagnostični laboratoriji