Interna medicina z onkologijo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1.SPLOŠNO O INTERNISTIČNIH OBOLENJIH
• Epidemiologija
• Preventiva
• Osnove patofiziologije bolezni
• Prepoznavanje, simptomi in znaki
• Diagnostične preiskave
• Osnovni načini zdravljenja
2.NAJPOGOSTEJŠE INTERNISTIČNE BOLEZNI PO PODROČJIH
• srčno žilne bolezni
• nefrologija
• gastroenterologija s hematologijo
• pulmologija
• endokrinologija
3.URGENTNA STANJA V INTERNI MEDICINI
4. OSNOVE ONKOLOGIJE
• epidemiologija
• karcinogeneza
• pregled osnovnih slikovnih in laboratorijskih preiskav – diagnostika, vključno z genetski svetovanjem
• klasifikacija tumorjev
• načini zdravljenja (kirurgija, radioterapija, sistemsko zdravljenje vključno z novimi biološkimi zdravili)
• neželeni stranski učinki terapij