Individualno raziskovalno delo študenta

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina delnega predmeta se spreminja glede na izbrano temo diplomskega dela, ki jo določi skupaj z izbranim mentorjem oz. somentorjem.