Praktično usposabljanje 3

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika Praktičnega usposabljanja, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije praktičnega usposabljanja, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija praktičnega usposabljanja, pregled dokumentacije.