Paliativna zdravstvena nega

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Pojem paliativne oskrbe, pojem hospic oskrbe
2. Razvoj in delovanje paliativne in hospic oskrbe v Sloveniji
3. Odnos do smrti in umiranja skozi zgodovino do danes
4. Lajšanje in obvladovanje fizičnih simptomov
5. Etični, psihosocialnih in duhovni vidiki paliativne oskrbe
6. Potek neozdravljive bolezni (primeri) in vključevanje paliativne / hospic oskrbe
7. Soočanje z umiranjem in smrtjo – iz vidika neozdravljivo bolnih in umirajočih, svojcev ter osebja
8. Značilnosti komunikacije z neozdravljivo bolnimi in njihovimi svojci
9. Proces žalovanja
10. Otroci v paliativni / hospic oskrbi