Osnove zdravstvene nege

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delni predmeti:
Osnove zdravstvene nege s filozofijo
Klinično usposabljanje iz osnov zdravstvene nege
Diagnostično – terapevtski program

OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE S FILOZOFIJO
Izvajalka: Doroteja Rebec, viš. pred.
Uvodne vsebine zdravstvene nege:
• Pacientovo okolje (opredelitev, namembnost, oprema, vzdrževanje)
• Življenjske aktivnosti in pomoč pacientu pri vzdrževanju / izvajanju življenjskih aktivnosti (prepoznavanje zdravih / patoloških vzorcev oz. simptomov / znakov povezanih z življenjskimi aktivnostmi)
• Pacient znotraj zdravstvenega sistema (sprejem, odpust, premestitev in kontinuiteta zdravstvene nege)
• Koncept varnosti (iz vidika pacienta, okolja, osebja in delovnih procesov)

Zgodovina zdravstvene nege z razvojem znanja v zdravstveni negi:
• Značilnosti posameznih obdobij v razvoju zdravstvene nege
• Spreminjanje podobe in vloge medicinske sestre skozi zgodovino
• Teorije in konceptualni modeli – pomen in uporabnost v praksi

Sodobna zdravstvena nega:
• Proces profesionalizacije zdravstvene nege
• Konceptualna izhodišča sodobne zdravstvene nege
• Elementi sodobne zdravstvene nege
• Zdravstvena nega kot sestavni del sistema zdravstvenega varstva
• Medicinska sestra kot nosilka in izvajalka zdravstvene nege
• Pacient kot subjekt zdravstvene nege
• Izzivi za zdravstveno nego v sedanjosti in prihodnosti
Praktično usposabljanje v specialnih učilnicah kot priprava na vstop v klinično okolje.

KLINIČNO USPOSABLJANJE IZ OSNOV ZDRAVSTVENE NEGE
Izvajalci: različni mentorji v učnih bazah
• Klinično usposabljanje v kliničnih okoljih predpisanih za 1. letnik pod neposrednim nadzorom visokošolskega učitelja / sodelavca s področja zdravstvene nege / kliničnega mentorja

DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI PROGRAM
Izvajalka: Doroteja Rebec, viš. pred.
• Opazovanje, meritve, sodelovanje pri fizikalnem / kliničnem pregledu pacienta ter oceni zdravstvenega stanja
• Priprava pacienta na radiološke, ultrazvočne, endoskopske preiskave, MR, CT, punkcije in biopsije
• Odvzem in transport biološkega materiala (kri, urin, blato, sputum / aspirat dihal, brisi)
• Transfuzija krvi in krvnih pripravkov
• Naročanje, shranjevanje, priprava in aplikacija zdravil
• Obravnava ran

Sestava končne ocene predmeta:
• Osnove zdravstvene nege s filozofijo 80 %
• Diagnostično terapevtski program 20 %