Klinično usposabljanje iz osnov zdravstvene nege

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Klinično usposabljanje v kliničnih okoljih predpisanih za 1. letnik pod neposrednim nadzorom visokošolskega učitelja / sodelavca s področja zdravstvene nege / kliničnega mentorja