Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študenti osvojijo znanja naslednjih področij:
Temeljni in nadaljevalni postopki oživljanja:
? temeljni in nadaljevalni postopki oživljanja pri odrasli osebi,
? temeljni in nadaljevalni postopki oživljanja pri otroku,
? reverzibilni vzroki srčnega zastoja
Nujna stanja v interni medicini in nevrologiji:
? nenadna huda prsna proti bolečina in akutni koronarni sindrom,
? srčno popuščanje, pljučni edem in pljučna embolija,
? akutne motnje srčnega ritma,
? hipotenzija in šok,
? astma in anafilaksija
? akutna možganska kap,
? epileptični status,
? akutne zastrupitve,
? nujna stanja pri otrocih,
Oskrba poškodovanca v predbolnišničnem okolju:
? poškodba glave,
? poškodbe prsnega koša,
? poškodbe trebuha,
? osteomuskularne poškodbe in poškodbe hrbtenice,
? termične poškodbe,
? posebnosti poškodb pri otroku in v nosečnosti,
Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah
? Naravne nesreče, tehnološko-civilizacijske nesreče, vojne razmere in terorizem.
? Sile za zaščito in reševanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Civilna zaščita, organizacija in delovanje zdravstvene službe v izrednih razmerah, oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva)
? Sistemi triažiranja ob množičnih nesrečah
? Osnovni higiensko-tehnični ukrepi ob naravnih in drugih nesrečah, RKBO zaščita
Pri laboratorijskih vajah v simulacijski učilnici mora študent osvojiti ustrezno kardiopulmonalno reanimacijo na fantomu, nauči se primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu.