Laboratorijska medicina

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvodni del:
? predstavitev področja,
? seznanitev z zakonodajo in kodeksom etike na področju laboratorijske medicine,
? organizacija laboratorijske medicine na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva,
? seznanitev s sistemom kontrole kakovosti v laboratorijski medicini.
2. Biološki material – kri (krvne celice in serum, plazma), seč, blato in drugi.
3. Opredelitev pojma biološki vzorec, njegovih fizioloških in patofizioloških sestavin.
4. Biološka variabilnost med osebki in zunanji vplivi na rezultate laboratorijskih preiskav.
5. Materiali in postopki za pravilen odvzem, pripravo, transport in hranjenje bioloških vzorcev ter vpliv na rezultate laboratorijskih preiskav.
6. Laboratorijska preiskava: predanalitična, analitična in poanalitična faza.
7. Pomen in postopek postavitev orientacijskih referenčnih vrednosti za otroke, odrasle, starostnike ter njihova uporaba.
8. Merski sistemi in merske enote, ki se najpogosteje uporabljajo v laboratorijski medicini.
9. Laboratorijski izvid.
10. Laboratorijski testi ob preiskovancu.