Klinično usposabljanje iz nujne medicinske pomoči in laboratorijske medicine

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Področje NMP:
Praktično usposabljanje s področja urgentne medicine predstavlja študentovo nadgradnjo dotedanjega študija z vsakoletnim ponavljanjem reanimacijskih postopkov v sklopu kliničnih vaj.
Osvojiti mora osnove prepoznavanja vitalno ogroženega pacienta v bolnišničnem in predbolnišničnem okolju, in uradno sprejete protokole obravnave. Zna izvajati osnovne medicinsko-tehnične postopke pri vitalno ogroženemu pacientu (osnove monitoringa, oskrba dihalne poti in predihavanje v okviru svojih kompetenc, defibrilacije in elektrokonvezije, urgentna zdravila in načini aplikacije terapije, izvajanja hemostaze, oskrbe akutnih ran (travmatske, opeklinske rane), uporabo pripomočkov za izvajanje imobilizacije in položajev pri transportu idr.). Pridobiti sposobnosti za samostojno ukrepanje, ob stanjih, ki zahtevajo takojšnjo oskrbo. Pridobiti si sposobnosti mobilizacije laične populacije, ob nudenju pomoči prizadetim osebam.

Področje laboratorijske medicine:
Klinično usposabljanje iz Laboratorijske medicine sestavlja uvodni seminar in praktični del, ki ga študenti izvajajo v skupinah:
1. vaja: osnovna fizikalno-kemijska analiza seča s testnimi trakovi, presejalni test na prisotnost povečanega števila in vrste(Gram poz. ali neg.) bakterij.
2. vaja: dokazovanje sladkorjev v urinu in merjenje koncentracije glukoze v kapilarni krvi.
3. vaja: merjenje protrombinskega časa v kapilarni krvi in sedimentacije v venski, izvajanje presejalnih testov za hiperholesterolemijo in hipertrigliceridemijo.