Zdravstveno pravo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD V PRAVO IN UVOD V ZDRAVSTVENO PRAVO; Temeljni pojmi

2. PRAVNI VIRI ZA ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA; Ustava, zakoni, podzakonski akti, mednarodni viri;

3. VARSTVO ČLOVEKOVIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI; Pravna ureditev človekovih in pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje;

4. ORGANIZIRANOST SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V RS