Klinično usposabljanje promocije zdravja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

PRAKTIČNE VSEBINE
KLINIČNO USPOSABLJANJE
– Načrtovanje zdravstveno-vzgojnega izobraževanja
– Priprava programa
– Organizacija izobraževanja in izvedba
– Izdelava kriterijev za ocenjevanje
– Vrednotenje zdravstvenego-vzgojnega izobraževanja