Izbirno klinično usposabljanje 3

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina je skladna izbranim specialnim področjem kliničnega usposabljanja zdravstvene nege 1., 2. In 3. Letnika.

Sklic na učne načrte predmetnika 1., 2. in 3. letnik (Osnove zdravstvene nege s filozofijo in klinično usposabljanje, Klinično usposabljanje ZN starostnika, Klinično usposabljanje rehabilitacije, Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino, Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo, Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo in klinično usposabljanje, Zdravstvena nega žensk, Zdravstvena nega otroka in mladostnika, Nujna medicinska pomoč, Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu, Zdravstvena nega in mentalno zdravje)