Izbirno klinično usposabljanje 2

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina je skladna izbranim specialnim področjem kliničnega usposabljanja zdravstvene nege 1. In 2. letnika.

Sklic na učne načrte predmetnika 1. in 2. letnik (Osnove zdravstvene nege s filozofijo in klinično usposabljanje, Klinično usposabljanje ZN starostnika, Klinično usposabljanje rehabilitacije, Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino, Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo, Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo in klinično usposabljanje)

Dostopnost