Informatika v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja:
Informacijski sistemi na področju zdravstvene nege in v neposredni povezavi z njo (primeri informacijskih sistemov v zdravstveni negi, sestavine informacijskega sistema, informacijska podpora procesu zdravstvene nege, informacijsko komunikacijske tehnologije na področju zdravstvene nege – v nadaljevanju IKT, uporaba IKT za obveščanje in ozaveščanje pacientov, e-izobraževanje, orodja za skupinsko delo)

Smernice in projekti na področju informatizacije zdravstvene nege in ostalih za njo pomembnih področjih (npr. elektronski zdravstveni zapis in zapis zdravstvene nege, eRecept, eReferenčne ambulante, Lab poštar, Interoperabilna hrbtenica eZdravje, zNET, Sistem za upravljanje z informacijsko varnostjo, Teleradiologija, eTriaža, eRCO, eNaročanje, eKomunikacije, Upravljanje kliničnega znanja, odprte el. zdravstveni zapis – OpenEHR )

Informacijska varnost v zdravstveni negi (zakonske podlage povezane z zdravstveno nego, varovanje zdravstvenih podatkov, standardi, kodeksi, kriptiranje podatkov, elektronski podpis)

Laboratorijske vaje:
Postopek tehničnega oblikovanja primarnega dokumenta (napredno delo z urejevalnikom besedil)

Orodja in osnovne funkcij za delo s preglednicami s primeri iz zdravstvene nege (napredno delo z urejevalnikom preglednic, funkcije, formule, grafi)

Seminarske vaje:
Orodja in napredne funkcije za delo s preglednicami s primeri iz zdravstvene nege (vrtilne tabele in vrtilni grafikoni, spajanje dokumentov, itn.)

Iskanje virov s področja zdravstven nege v specializiranih zbirkah podatkov (npr. Sciencedirect, EBSCO)