Zdravstvena nega in obvladovanje okužb v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. bolnišnične okužbe in varnost pacienta
– preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v zdravstveni negi – kratek zgodovinski pregled
– standardni ukrepi za obvladovanje bolnišničnih okužb in vloga zdravstvene nege
– pomen preventive pred bolnišničnimi okužbami, rezultati ukrepov na področju zdravstvene nege, statistični podatki
2. higiena rok – vodilni ukrep v preprečevanju BO
– roke kot vir okužb v zdravstvu
– načela higiene rok – 5 korakov WHO
– umivanje rok – higiensko, kirurško, napake
– razkuževanje rok – kako, zakaj, kdaj, napake
– pomen nege kože rok
– uporaba rokavic – načela, napake
3. osebna higiena in urejenost zdravstvenih delavcev
– pomen osebne higiene in profesionalne urejenosti v preprečevanju prenosa infekcij
4. uporaba standardnih zaščitnih sredstev
– vrste, načela uporabe, koliko nas ščitijo
5. odstranjevanje okuženih pripomočkov za enkratno uporabo, čiščenje, razkuževanje, sterilizacija
– razkužila, vrste, priprava
– sterilizacija
– delo z nevarnimi odpadki v zdravstvu
6. pacientova okolica kot vir okužb
– čiščenje in razkuževanje pacientove okolice
7. delo z bolniškim perilom
8. preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti
– ukrepi ob incidentu – vbod, urez, politje s kužnino
9. delo v izolaciji
– vrste izolacij
– priprava prostora za izolacijo
– splošna pravila kontaktne izolacije
– MRSA – odvzem brisov, dekolonizacija
10. praktični prikaz in samostojno izvajanje v okviru laboratorijskih vaj
– umivanje rok – s kontrolo
– razkuževanje rok – s scenariji in kontrolo
– nameščanje in odstranjevanje rokavic in ostalih zaščitnih sredstev
– priprava razkužila
– priprava in zapiranje septoboxa
– pacientova okolica

Dostopnost