Etika v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD v etične vsebine
a) Zgodovinski pregled
b) Vrednote in stališča
c) Temeljne discipline etike:
? Tradicionalna etika
? Etične teorije
? Etična načela
? Etika in zakon
? Bioetika.

2. Etična načela v zdravstveni negi
a) Standardi etičnega vedenja:
? Kodeks etike
? Deklaracije in listine v zdravstveni negi.
b) Zakonske podlage

3. Etični problemi in etične dileme v zdravstveni negi.

4. Modeli za analizo etičnih problemov in modeli etičnega odločanja
– Izbira in uporaba ustreznega etičnega modela.
– možnosti in omejitve pri uporabi etičnega modela.