Biokemija, biofizika in farmakologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

BIOKEMIJA
Izvajalka: doc. dr. Zala Jenko Pražnikar
1. Uvod v biokemijo
1a) biokemija kot veda
1b) molekulske osnove življenja
1c) molekula vode
1d) biološko pomembni elementi
2. Biomolekule
2a) aminokisline in proteini; struktura, lastnosti in funkcije proteinov; encimi
2b) ogljikovi hidrati: struktura in biološka vloga
2c) lipidi in celične membrane
2d) nukleotidi in nukleinske kisline
3. Metabolizem in biosinteza
3a) ogljikovih hidratov (glikoliza; citratni cikel; transport elektronov, oksidativna fosforilacija in uravnavanje nastanka ATP; glukoneogeneza; metabolizem glikogena)
3b) lipidov
3c) proteinov
4. Prebava osnovnih sestavin hrane, transport in vključitev v presnovo (hormonsko uravnavanje na primeru inzulina, glukagona in adrenalina)

BIOFIZIKA
izr. prof. dr. Mihaela Jurdana
1. FIZIKA SHEMATSKI PREGLED 1.1 Kinematika, energijske spremembe, radioaktivnost
2. ELEKTRIČNI POJAVI 2.1 Naboj in Coulombov zakon, električna napetost, tokokrog, Električna vezja
3. KOLIČINE IN ENOTE V FIZIKI 3.1 Fizikalne količine in predpone
4. ELEKTRIČNE LASTNOSTI CELIČNE MEMBRANE 5.1 Celična membrana 5.2 Transport snovi skozi membrano 5.3 Pasivni transport (osmoza in difuzija) 5.4 Aktivni transport 5.5 Primarni aktivni transport 5.6 Ca 2+- ATPaza 5.7 Na+/K+- ATPaza 5.8 Sekundarni aktivni transport 5.9 Membranski potencial 5.10 Nernstova enačba 5.11 Akcijski potencial in ionski kanalčki 5.12 Električni signali in vzdražene celice 5.13 Depolarizacija in hiperpolarizacija celične membrane 5.14. Ionski kanalčki glede na vzdraženost
5. SPECIALNA ČUTILA
6. Valovanje, Transverzalno in longitudinalno valovanje Valovanje zvoka,človeško uho in sluh, mehansko ojačanje zvoka, Notranje uho: polž in Cortijev organ, Sluh: pretvorba mehanskega signala v električni potencial 6.2 Valovanje svetlobe, odboj in lom svetlobe, vid: pretvorba svetlobnega signala v električni potencial, Leče in motnje vida
7. BIOMEHANIKA 7.1 Vzvodi v človeškem telesu dvokraki, enokrak vzvodi 7.2. Navori in obremenitve 5. Ledvenega vretenca v pokončni legi in predklonu ter vratnega dela hrbtenice 7.3 Biomehanika stopal (obremenitve v statiki in dinamiki, prenos sil iz stopal v druge dele telesa), Test statike in dinamike stopal, Ležanje, breztežnost in gravitacija
8. FIZIKA IN MEDICINA 8.1 Tehnologija v medicini:Rentgenska cev, ? žarki, Računalniška tomografija, PET, Jedrska magnetna resonanca, SPET…. 8.2 EKG: Depolarizacija srčnih celic, akcijski potencial srčne mišice (EKG signal, odkloni EKG signala)

FARMAKOLOGIJA
Izvajalka: prof. dr. Darja Barlič Maganja
Osnove splošne farmakologije, zdravilne oblike in učinki zdravil, načini aplikacij zdravil, dejavniki, ki spremenijo učinkovanje zdravil, osnove farmakokinetike in farmakodinamike, zdravila, ki delujejo na vegetativno, osrednje in periferno živčevje, zdravila za zdravljenje kardiovaskularnih, renalnih, respiratornih in prebavnih obolenj, protivnetna zdravila, kemoterapevtiki in antibiotiki, antivirusna zdravila, citostatiki, antikoagulanti, hemostatiki, antianemijska zdravila, biološka zdravila

Sestava končne ocene predmeta:
• Biokemija 33,3%
• Biofizika 33,3%
• Farmakologija 33,3%