Biofizika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. FIZIKA SHEMATSKI PREGLED 1.1 Kinematika, energijske spremembe, radioaktivnost
2. ELEKTRIČNI POJAVI 2.1 Naboj in Coulombov zakon, električna napetost, tokokrog, Električna vezja
3. KOLIČINE IN ENOTE V FIZIKI 3.1 Fizikalne količine in predpone
4. ELEKTRIČNE LASTNOSTI CELIČNE MEMBRANE 5.1 Celična membrana 5.2 Transport snovi skozi membrano 5.3 Pasivni transport (osmoza in difuzija) 5.4 Aktivni transport 5.5 Primarni aktivni transport 5.6 Ca 2+- ATPaza 5.7 Na+/K+- ATPaza 5.8 Sekundarni aktivni transport 5.9 Membranski potencial 5.10 Nernstova enačba 5.11 Akcijski potencial in ionski kanalčki 5.12 Električni signali in vzdražene celice 5.13 Depolarizacija in hiperpolarizacija celične membrane 5.14. Ionski kanalčki glede na vzdraženost
5. SPECIALNA ČUTILA
6. Valovanje, Transverzalno in longitudinalno valovanje Valovanje zvoka,človeško uho in sluh, mehansko ojačanje zvoka, Notranje uho: polž in Cortijev organ, Sluh: pretvorba mehanskega signala v električni potencial 6.2 Valovanje svetlobe, odboj in lom svetlobe, vid: pretvorba svetlobnega signala v električni potencial, Leče in motnje vida
7. BIOMEHANIKA 7.1 Vzvodi v človeškem telesu dvokraki, enokrak vzvodi 7.2. Navori in obremenitve 5. Ledvenega vretenca v pokončni legi in predklonu ter vratnega dela hrbtenice 7.3 Biomehanika stopal (obremenitve v statiki in dinamiki, prenos sil iz stopal v druge dele telesa), Test statike in dinamike stopal, Ležanje, breztežnost in gravitacija
8. FIZIKA IN MEDICINA 8.1 Tehnologija v medicini:Rentgenska cev, ? žarki, Računalniška tomografija, PET, Jedrska magnetna resonanca, SPET…. 8.2 EKG: Depolarizacija srčnih celic, akcijski potencial srčne mišice (EKG signal, odkloni EKG signala)

Dostopnost