ŠVZ Upravljanje projektov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1 Uvod v managementa projektov: zasnove in definicije
• kaj je “projekt”
• življenjski cikel projekta
• projektni management, projektni manager
• kulturne razlike in medkulturno komuniciranje
• vloga institucionalnih okolij (javni zavodi, zasebne organizacije)
• podjetništvo, podjetnik posameznik, poslovna zamisel in poslovni model

2 Izbor, priprava projektov in strukture organiziranosti projekta
• izbor projektov
• priprava predloga projekta
• izbor ustrezne organizacijske strukture

3 Tehnike načrtovanja projektov in financiranje projektov
• koordinacija projektov
• izvedbeni načrt projekta
• struktura dela in delovnih nalog
• oblikovanje finančne strukture projekta
• časovni načrt aktivnosti

4 Projektni nadzor
• namen nadzora projekta
• zasnova sistemov nadzora
• obvladovanje stroškov
• evalviranje

Dostopnost